Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

6. President Trumps beslut om att USA ska lämna COP21-klimatavtalet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: President Trumps beslut om att USA ska lämna COP21-klimatavtalet (2017/2629(RSP))

Talmannen inledde debatten.

Hilda Heine (Marshallöarnas president) gjorde ett uttalande.

Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, och Ska Keller för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús och Jo Leinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok och José Blanco López.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) och Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy