Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2020(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0217/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0217/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0259

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

8.4. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen [2017/2020(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0259)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου