Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - Strasbourg

8.5. Vastuväide delegeeritud määrusele: keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3 Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel komisjoni 15. veebruari 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 639/2014 seoses kanepi kasvatamisega seotud kontrollimeetmetega, teatavate keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuse sätetega, toetustega juriidilise isiku üle kontrolli omavatele noortele põllumajandustootjatele, vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse summa arvutamisega ühiku kohta, toetusõiguste osadega ja teatavate teavituskohustustega, mis on seotud ühtse pindalatoetuse kava ja tootmiskohustusega seotud vabatahtliku toetusega, ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 X lisa (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Õigusteave - Privaatsuspoliitika