Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2703(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0397/2017

Viták :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Szavazatok :

PV 14/06/2017 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0264

Jegyzőkönyv
2017. június 14., Szerda - Strasbourg

8.10. A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 és B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0397/2017

(amely a B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 és B8-0402/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström és Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Maria Heubuch, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini és Laura Ferrara.

Elfogadva. (P8_TA(2017)0264)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat