Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2703(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0397/2017

Debaty :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Głosowanie :

PV 14/06/2017 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0264

Protokół
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg

8.10. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 i B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0397/2017

(zastępujący B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 i B8-0402/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge i Maria Arena, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini i Laura Ferrara.

Przyjęto (P8_TA(2017)0264)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności