Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2703(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0397/2017

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Voturi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0264

Proces-verbal
Miercuri, 14 iunie 2017 - Strasbourg

8.10. Situația din Republica Democratică Congo (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 și B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0397/2017

(care înlocuiește B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 și B8-0402/2017):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev și José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge și Maria Arena, în numele Grupului S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini și Laura Ferrara.

Adoptat (P8_TA(2017)0264)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate