Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказа се Beatrix von Storch.

8. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (гласуване)

8.2. Искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.3. Искане за снемане на имунитета на Милене Трошчински (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.4. Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.5. Възражение във връзка с делегиран регламент: плащане за екологизиране (гласуване)

8.6. Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (гласуване)

8.7. Доклад от 2016 г. относно Сърбия (гласуване)

8.8. Доклад от 2016 г. относно Косово (гласуване)

8.9. Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония (гласуване)

8.10. Положението в Демократична република Конго (гласуване)

8.11. Актуално състояние във връзка с изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност