Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. června 2017 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupila Beatrix von Storch.

8. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (hlasování)

8.2. Žádost, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

8.3. Žádost, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

8.4. Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

8.5. Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: ekologické platby (hlasování)

8.6. Potřeba vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu (hlasování)

8.7. Zpráva o Srbsku za rok 2016 (hlasování)

8.8. Zpráva o Kosovu za rok 2016 (hlasování)

8.9. Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 (hlasování)

8.10. Situace v Demokratické republice Kongo (hlasování)

8.11. Aktuální stav provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí