Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. juni 2017 - Strasbourg

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Indlæg af Beatrix von Storch.

8. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (afstemning)

8.2. Anmodning om ophævelse af Rolandas Paksas' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.3. Anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.4. Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

8.5. Indsigelse mod delegeret forordning: forgrønnelsesbetaling (afstemning)

8.6. Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (afstemning)

8.7. 2016-rapport om Serbien (afstemning)

8.8. 2016-rapport om Kosovo (afstemning)

8.9. 2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (afstemning)

8.10. Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)

8.11. Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik