Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 14. lipnja 2017. - Strasbourg

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorila je Beatrix von Storch.

8. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


8.1. Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova kako bi se ispunile obveze u okviru Pariškog sporazuma ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. za otpornu energetsku uniju i ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2017)0256)

Govorila je Adina-Ioana Vălean (predsjednica Odbora ENVI), nakon glasovanja, te zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


8.2. Zahtjev za ukidanje imuniteta Rolandasu Paksasu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Rolandasu Paksasu [2016/2070(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0257)


8.3. Zahtjev za ukidanje imuniteta Mylène Troszczynski (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0258)


8.4. Zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu [2017/2020(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0259)


8.5. Prigovor na Delegiranu uredbu: zeleno plaćanje (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika podnio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, o Delegiranoj uredbi Komisije od 15. veljače 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu kontrolnih mjera koje se odnose na uzgoj konoplje, određene odredbe o plaćanjima za ekologizaciju, plaćanje za mlade poljoprivrednike koji imaju kontrolu nad pravnom osobom, izračun jediničnog iznosa u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore, dijelove prava na plaćanje i određene zahtjeve za obavješćivanje koji se odnose na program jedinstvenih plaćanja po površini i dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu te o izmjeni Priloga X. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno


8.6. Potreba za strategijom EU-a kojom bi se otklonile i spriječile razlike u mirovinama muškaraca i žena (glasovanje)

Izvješće o potrebi za strategijom EU-a kojom bi se otklonile i spriječile razlike u mirovinama muškaraca i žena [2016/2061(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0260)


8.7. Izvješće o Srbiji za 2016. (glasovanje)

Izvješće o Srbiji za 2016. [2016/2311(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A8-0063/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0261)


8.8. Izvješće o Kosovu za 2016. (glasovanje)

Izvješće o Izvješću Komisije o Kosovu za 2016. [2016/2314(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0262)


8.9. Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2016. (glasovanje)

Izvješće o izvješću Komisije o bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za 2016. [2016/2310(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Rasprava je održana 5. travnja 2017. (točka 21 zapisnika od 5.4.2017.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0263)


8.10. Stanje u Demokratskoj Republici Kongo (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 i B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0397/2017

(koji zamjenjujeB8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 i B8-0402/2017):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

—   Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini i Laura Ferrara.

Usvojen (P8_TA(2017)0264)


8.11. Stanje provedbe Pakta o održivosti za Bangladeš (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji su nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0217/2017, u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika podnijeli Bernd Lange i Sajjad Karim, u ime Odbora INTA, o trenutačnom stanju provedbe Pakta o održivosti za Bangladeš (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Rasprava je održana 17. svibnja 2017. (točka 21 zapisnika od 17.5.2017.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0265)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti