Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Beatrix von Storch.

8. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (stemming)

8.2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Rolandas Paksas (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

8.3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Mylène Troszczynski (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

8.4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

8.5. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: vergroeningsbetaling (stemming)

8.6. De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (stemming)

8.7. Verslag 2016 over Servië (stemming)

8.8. Verslag 2016 over Kosovo (stemming)

8.9. Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)

8.10. Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)

8.11. Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid