Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Beatrix von Storch.

8. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (głosowanie)

8.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

8.3. Wniosek o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

8.4. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

8.5. Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego: płatność z tytułu zazieleniania (głosowanie)

8.6. Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic (głosowanie)

8.7. Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. (głosowanie)

8.8. Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. (głosowanie)

8.9. Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (głosowanie)

8.10. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)

8.11. Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności