Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

V rozprave vystúpila Beatrix von Storch.

8. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody ***I (hlasovanie)

8.2. Žiadosť o zbavenie imunity Rolandasa Paksasa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.3. Žiadosť o zbavenie imunity Mylène Troszczynskej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.4. Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.5. Námietka proti delegovanému aktu: Ekologizačné platby (hlasovanie)

8.6. Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu (hlasovanie)

8.7. Správa o Srbsku za rok 2016 (hlasovanie)

8.8. Správa o Kosove za rok 2016 (hlasovanie)

8.9. Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 (hlasovanie)

8.10. Situácia v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)

8.11. Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia