Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Beatrix von Storch.

8. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (omröstning)

8.2. Begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.3. Begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.4. Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

8.5. Invändning mot en delegerad förordning: miljöanpassningsstöd (omröstning)

8.6. Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män (omröstning)

8.7. Rapport för 2016 om Serbien (omröstning)

8.8. Rapport för 2016 om Kosovo (omröstning)

8.9. Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)

8.10. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

8.11. Läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy