Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург

9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Доклад Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Доклад David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Ангел Джамбазки, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Доклад Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Илхан Кючюк, Tomáš Zdechovský, Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil

Доклад Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Ангел Джамбазки, Илхан Кючюк, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Предложение за резолюция относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Предложение за резолюция относно актуалното състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.

Правна информация - Политика за поверителност