Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург

13. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 08/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 09/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 10/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 11/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2017 - Комитет на регионите (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2017 - Комитет на регионите (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2017 - Комитет на регионите (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

Правна информация - Политика за поверителност