Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 08/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 09/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 10/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 11/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2017 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2017 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2017 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου