Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. června 2017 - Štrasburk

14. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci postoupený Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu měření misí CO2 z lehkých vozidel (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují další objektivní kritéria pro uplatnění preferenční sazby odtoku nebo přítoku likvidity na nevyčerpané přeshraniční úvěrové nebo likviditní přísliby ve skupině či institucionálním systému ochrany (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 31. května 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé EU (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 31. května 2017

předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se v souvislosti se vstupem v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o obchodní koncese udělené Kosovu* (C(2017)03631 - 2017/2719(DEA))

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2017

předáno příslušnému výboru: INTA, AFET (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro některé třídy aktiv pojišťoven a zajišťoven (infrastrukturní společnosti) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 8. června 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a přezkum technických specifikací pro interoperabilitu (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. června 2017

předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o vynětí některých centrálních bank třetích zemí z požadavků předobchodní a poobchodní transparentnosti při výkonu měnové politiky, politiky směnných kurzů a politiky finanční stability (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 12. června 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí