Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 14. lipnja 2017. - Strasbourg

14. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu je dostavljen sljedeći nacrt delegiranog akta:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u svrhu njihove prilagodbe promjeni regulatornog ispitnog postupka za mjerenje CO2 iz lakih gospodarskih vozila (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se prilagodili promjeni regulatornog ispitnog postupka za mjerenje emisija CO2 iz lakih vozila (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se detaljnije određuju dodatni objektivni kriteriji za primjenu povlaštene stope likvidnosnih odljeva ili priljeva za prekogranične neiskorištene kreditne ili likvidnosne linije unutar grupe ili institucionalnog sustava zaštite (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 31. svibnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja informacija o multimodalnim putovanjima na razini EU-a (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 31. svibnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 u pogledu trgovinskih povlastica odobrenih Kosovu* nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane (C(2017)03631 - 2017/2719(DEA))

* Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.


Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: INTA, AFET (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za zamjenu za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u pogledu izračuna regulatornih kapitalnih zahtjeva za određene kategorije imovine koje drže društva za osiguranje i reosiguranje (infrastrukturna poduzeća) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 8. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana odluka Komisije o dopuni Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih ciljeva kad je riječ o izradi nacrta, donošenju i preispitivanju tehničkih specifikacija za interoperabilnost (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 8. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća određenih središnjih banaka trećih zemalja od zahtjeva za transparentnost prije i poslije trgovanja pri provedbi monetarne politike, devizne politike i politike financijske stabilnosti (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 12. lipnja 2017.

upućeno nadležnom odboru: ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti