Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 iunie 2017 - Strasbourg

14. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și II la Regulamentul(UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în scopul adaptării lor la schimbarea procedurii de testare regelementară utilizate pentru măsurarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 iunie 2017

retrimis fond: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al ParlamentuluiEuropean și al Consiliului în scopul adaptării lor la schimbarea procedurii de testare reglementară utilizate pentru măsurarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 iunie 2017

retrimis fond: ENVI, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care detaliază criteriile obiective suplimentare pentru aplicarea ratei preferențiale pentru ieșirile sau intrările de lichidități aferente facilităților transfrontaliere de credit sau de lichiditate neutilizate din cadrul unui grup sau al unui sistem instituțional de protecție (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 31 mai 2017

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește furnizarea la nivelul UE a unor servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 31 mai 2017

retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului în ceea ce privește concesiile comerciale acordate Kosovo-ului* ca urmare a intrării în vigoare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999), precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 iunie 2017

retrimis fond: INTA, AFET (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 iunie 2017

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital reglementat pentru anumite categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare (societăți de infrastructură) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 8 iunie 2017

retrimis fond: ECON

- Decizia delegată a Comisiei de completare a Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obiectivele specifice pentru elaborarea, adoptarea și revizuirea specificațiilor tehnice de interoperabilitate (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 8 iunie 2017

retrimis fond: TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește exceptarea anumitor bănci centrale din țări terțe, în cadrul aplicării politicilor monetare, de schimb valutar și de stabilitate financiară ale acestora, de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 12 iunie 2017

retrimis fond: ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate