Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg

15. Podwaliny pod nową Europę opartą na wartościach i na skutecznych instytucjach demokratycznych oraz sprzyjającą dobrze prosperującej gospodarce w sprawiedliwym i spójnym społeczeństwie (debata na aktualny temat)
CRE

Podwaliny pod nową Europę opartą na wartościach i na skutecznych instytucjach demokratycznych oraz sprzyjającą dobrze prosperującej gospodarce w sprawiedliwym i spójnym społeczeństwie (2017/2706(RSP))

Głos zabrała Sophia in 't Veld, aby rozpocząć debatę.

Głos zabrali: Helena Dalli (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Rosa Estaràs Ferragut w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi i Patrizia Toia.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Helena Dalli.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności