Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg

15. Obnova Európy založenej na hodnotách, zakotvenej v účinných demokratických inštitúciách a podporujúcej prosperujúce hospodárstvo v spravodlivej a súdržnej spoločnosti (tematická rozprava)
Doslovný zápis

Obnova Európy založenej na hodnotách, zakotvenej v účinných demokratických inštitúciách a podporujúcej prosperujúce hospodárstvo v spravodlivej a súdržnej spoločnosti (2017/2706(RSP))

Sophia in 't Veld vystúpila na začatie rozpravy.

V rozprave vystúpili: Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Rosa Estaràs Ferragut v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi a Patrizia Toia.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia