Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург

16. Последващи действия във връзка с „Панамските документи“ и принципите на правовата държава в Малта (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Последващи действия във връзка с „Панамските документи“ и принципите на правовата държава в Малта (2017/2694(RSP))

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Helena Dalli (действащ председател на Съвета), Joseph Muscat (министър-председател на Малта) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, и Lampros Fountoulis, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: David Casa, Alfred Sant, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Ангел Джамбазки, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Paul Tang и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Joseph Muscat и Helena Dalli.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност