Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - Strasbourg

16. Panama dokumentide järelmeetmed ja õigusriigi põhimõtte järgimine Maltal (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Panama dokumentide järelmeetmed ja õigusriigi põhimõtte järgimine Maltal (2017/2694(RSP))

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Helena Dalli (nõukogu eesistuja), Joseph Muscat (Malta peaminister) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel ja Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid David Casa, Alfred Sant, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Paul Tang ja Paulo Rangel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, Joseph Muscat ja Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika