Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg

16. Follow-up van de Panama Papers en de rechtsstaat in Malta (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Follow-up van de Panama Papers en de rechtsstaat in Malta (2017/2694(RSP))

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Helena Dalli (fungerend voorzitter van de Raad), Joseph Muscat (premier van Malta) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, en Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door David Casa, Alfred Sant, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Paul Tang en Paulo Rangel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, Joseph Muscat en Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid