Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg

16. Działania następcze w związku z dokumentami panamskimi i państwo prawa na Malcie (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Działania następcze w związku z dokumentami panamskimi i państwo prawa na Malcie (2017/2694(RSP))

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Helena Dalli (urzędująca przewodnicząca Rady), Joseph Muscat (premier Malty) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF i Lampros Fountoulis niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: David Casa, Alfred Sant, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Csabę Sógora, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nuna Mela, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Paul Tang i Paulo Rangel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Pierre Moscovici, Joseph Muscat i Helena Dalli.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności