Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 iunie 2017 - Strasbourg

16. Acțiunile subsecvente cazului Panama Papers și statul de drept în Malta (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Acțiunile subsecvente cazului Panama Papers și statul de drept în Malta (2017/2694(RSP))

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Helena Dalli (Președinta în exercițiu a Consiliului), Joseph Muscat (prim-ministrul Maltei) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Jeppe Kofod, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, și Lampros Fountoulis, neafiliat.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: David Casa, Alfred Sant, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Paul Tang și Paulo Rangel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Pierre Moscovici, Joseph Muscat și Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate