Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg

16. Ďalší postup v nadväznosti na aféru Panama Papers a právny štát na Malte (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ďalší postup v nadväznosti na aféru Panama Papers a právny štát na Malte (2017/2694(RSP))

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady), Joseph Muscat (Premier Ministre maltais) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF a Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: David Casa, Alfred Sant, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Paul Tang a Paulo Rangel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici, Joseph Muscat a Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia