Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2064(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0200/2017

Esitatud tekstid :

A8-0200/2017

Arutelud :

PV 14/06/2017 - 17
CRE 14/06/2017 - 17

Hääletused :

PV 15/06/2017 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0270

Protokoll
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - Strasbourg

17. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamine (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta [2016/2064(INI)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann tutvustasid raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Inés Ayala Sender (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja) ja Dominique Riquet (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Emmanuel Maurel (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Hannu Takkula (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Romana Tomc (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Nicola Danti (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Mercedes Bresso (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Jill Evans (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Brian Hayes fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij ja Georgi Pirinski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.6.2017 protokollipunkt 7.5.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika