Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2064(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0200/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0200/2017

Keskustelut :

PV 14/06/2017 - 17
CRE 14/06/2017 - 17

Äänestykset :

PV 15/06/2017 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0270

Pöytäkirja
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

17. Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpanosta [2016/2064(INI)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann esittelivät mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Inés Ayala Sender (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Dominique Riquet (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Emmanuel Maurel (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hannu Takkula (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romana Tomc (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nicola Danti (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mercedes Bresso (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jill Evans (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij ja Georgi Pirinski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.6.2017, kohta 7.5.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö