Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2064(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0200/2017

Ingediende teksten :

A8-0200/2017

Debatten :

PV 14/06/2017 - 17
CRE 14/06/2017 - 17

Stemmingen :

PV 15/06/2017 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0270

Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg

17. De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen [2016/2064(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes en Udo Bullmann lichten het verslag toe.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Inés Ayala Sender (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN) en Dominique Riquet (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emmanuel Maurel (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Hannu Takkula (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Romana Tomc (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Nicola Danti (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Mercedes Bresso (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Jill Evans (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij en Georgi Pirinski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes en Udo Bullmann.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 15.6.2017.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid