Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2064(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0200/2017

Texte depuse :

A8-0200/2017

Dezbateri :

PV 14/06/2017 - 17
CRE 14/06/2017 - 17

Voturi :

PV 15/06/2017 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0270

Proces-verbal
Miercuri, 14 iunie 2017 - Strasbourg

17. Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice (dezbatere)
Stenograma

Raport privind punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice [2016/2064(INI)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes și Udo Bullmann și-au prezentat raportul.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Inés Ayala Sender (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN) și Dominique Riquet (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN).

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit: Emmanuel Maurel (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Hannu Takkula (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Romana Tomc (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Nicola Danti (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Mercedes Bresso (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Jill Evans (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Brian Hayes, în numele Grupului PPE, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij și Georgi Pirinski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić și Maria Grapini.

Au intervenit: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes și Udo Bullmann.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 15.6.2017.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate