Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2064(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0200/2017

Predkladané texty :

A8-0200/2017

Rozpravy :

PV 14/06/2017 - 17
CRE 14/06/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 15/06/2017 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0270

Zápisnica
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg

17. Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o vykonávaní Európskeho fondu pre strategické investície [2016/2064(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes a Udo Bullmann predstavili správu.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Inés Ayala Sender (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko) a Dominique Riquet (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Emmanuel Maurel ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Hannu Takkula (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Romana Tomc (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Nicola Danti (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Mercedes Bresso (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Jill Evans (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Brian Hayes v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij a Georgi Pirinski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes a Udo Bullmann.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 15.6.2017.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia