Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

18. Buitenlandse investeringen in strategische sectoren (EU-maatregelen) (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Buitenlandse investeringen in strategische sectoren (EU-maatregelen) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel en Andreas Schwab.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franck Proust.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid