Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

18. Zahraničné investície v strategických odvetviach (akcie EÚ) (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zahraničné investície v strategických odvetviach (akcie EÚ) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel a Andreas Schwab.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Franck Proust.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici a Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia