Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

18. Utländska investeringar i strategiska sektorer (EU-åtgärder) (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utländska investeringar i strategiska sektorer (EU-åtgärder) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel och Andreas Schwab.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franck Proust.

Talare: Pierre Moscovici och Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy