Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. juni 2017 - Strasbourg

19. Børnefattigdom (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Børnefattigdom (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (formand for Rådet) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Claude Rolin for PPE-Gruppen, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly og Olga Sehnalová.

Talere: Pierre Moscovici og Helena Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik