Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - Strasbourg

19. Laste vaesus (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Laste vaesus (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (nõukogu eesistuja) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Claude Rolin fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly ja Olga Sehnalová.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika