Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

19. Lapsiköyhyys (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lapsiköyhyys (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (neuvoston puheenjohtaja) ja Pierre Moscovici (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Claude Rolin PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly ja Olga Sehnalová.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Helena Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö