Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg

19. Kinderarmoede (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Kinderarmoede (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Claude Rolin, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly en Olga Sehnalová.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid