Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 iunie 2017 - Strasbourg

19. Sărăcia în rândul copiilor (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Sărăcia în rândul copiilor (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Claude Rolin, în numele Grupului PPE, Vilija Blinkevičiūtė, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly și Olga Sehnalová.

Au intervenit: Pierre Moscovici și Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate