Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg

19. Chudoba detí (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Chudoba detí (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Claude Rolin v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly a Olga Sehnalová.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici a Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia