Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg

19. Barnfattigdom (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Barnfattigdom (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Claude Rolin för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly och Olga Sehnalová.

Talare: Pierre Moscovici och Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy