Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2003(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0195/2017

Arutelud :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Hääletused :

PV 15/06/2017 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0271

Protokoll
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - Strasbourg

20. Euroopa jagamismajanduse tegevuskava - Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta [2017/2003(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Raport veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta [2016/2276(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöörid: Henna Virkkunen ja Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen ja Philippe Juvin tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Joachim Schuster (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja) ja Dario Tamburrano (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võttis Tania González Peñas (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Axel Voss (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gutiérrez Prieto fraktsiooni S&D nimel, Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Curzio Maltese fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel ja Olga Sehnalová.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen ja Philippe Juvin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 7.6 ja 15.6.2017 protokollipunkt 7.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika