Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2003(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0195/2017

Keskustelut :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Äänestykset :

PV 15/06/2017 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0271

Pöytäkirja
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

20. Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma – Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (keskustelu)
CRE

Mietintö yhteistyötaloutta koskevasta eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta [2017/2003(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Mietintö verkkoalustoista ja digitaalisista sisämarkkinoista [2016/2276(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijät: Henna Virkkunen ja Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen ja Philippe Juvin esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Joachim Schuster (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Dario Tamburrano (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Tania González Peñas (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Axel Voss (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gutiérrez Prieto S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose ja Michaela Šojdrová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel ja Olga Sehnalová.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen ja Philippe Juvin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 7.6 ja istunnon pöytäkirja 15.6.2017, kohta 7.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö