Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2003(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0195/2017

Debatten :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Stemmingen :

PV 15/06/2017 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0271

Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg

20. Europese agenda voor de deeleconomie - Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (debat)
CRE

Verslag over de Europese agenda voor de deeleconomie [2017/2003(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Verslag over onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt [2016/2276(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteurs: Henna Virkkunen en Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen en Philippe Juvin leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Joachim Schuster (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL) en Dario Tamburrano (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE).

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tania González Peñas (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Sergio Gutiérrez Prieto, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel en Olga Sehnalová.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen en Philippe Juvin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 en punt 7.7 van de notulen van 15.6.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid