Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2003(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0195/2017

Rozpravy :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Hlasovanie :

PV 15/06/2017 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0271

Zápisnica
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg

20. Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo - Online platformy a jednotný digitálny trh (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo [2017/2003(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Správa o online platformách a jednotnom digitálnom trhu [2016/2276(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajcovia: Henna Virkkunen a Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen a Philippe Juvin uviedli svoje správy.

Vystúpili títo poslanci: Joachim Schuster (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko) a Dario Tamburrano (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

V rozprave vystúpila Tania González Peñas (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Sergio Gutiérrez Prieto v mene skupiny S&D, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel a Olga Sehnalová.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen a Philippe Juvin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 a bod 7.7 zápisnice zo dňa 15.6.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia