Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2003(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0195/2017

Debatter :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Omröstningar :

PV 15/06/2017 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0271

Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg

20. Europeisk agenda för delningsekonomin - Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (debatt)
CRE

Betänkande om en europeisk agenda för delningsekonomin [2017/2003(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Betänkande om onlineplattformar och den digitala inre marknaden [2016/2276(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Henna Virkkunen och Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen och Philippe Juvin redogjorde för betänkandena.

Talare: Joachim Schuster (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) och Dario Tamburrano (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Tania González Peñas (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Axel Voss (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Sergio Gutiérrez Prieto för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel och Olga Sehnalová.

Talare: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen och Philippe Juvin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 och punkt 7.7 i protokollet av den 15.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy