Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg

21. Parlamentets sammansättning

De behöriga nederländska myndigheterna hade meddelat att André Elissen utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Vicky Maeijer från och med den 13 juni 2017.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle André Elissen fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy