Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg

22. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie en de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Clare Moody

Subcommissie veiligheid en defensie: Clare Moody

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro: David Martin

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Carlos Iturgaiz in plaats van Esther Herranz García

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid